VCA Polska > home > Certyfikat scc

najbliższe szkolenia i egzaminy
(Wybierz odpowiednią zakładkę i szkolenie.)


Niemiecki certyfikat SCC 018 lub 017

Sicherheits Certifikat Contraktoren

Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców

UWAGA! Szkolenie SCC musi być potwierdzone certyfikatem SCC wg poniższego wzoru.

Certyfikat SCC wydawany jest w formie dyplomu. Istotnym elementem na dyplomie jest logo SCC  i logo instytucji akredytacyjnej, którą jest niemiecki DAkks.

Dodatkowym dokumentem jest Paszport Bezpieczeństwa (Veiligheidspaspoort / Personal Safety Logbook).

Baza certyfikatów on-line

Dokument SCC zachowuje ważność przez okres 10 lat. Baza on-line z numerami certyfikatów SCC jest dostępna na stronach:

www.sccdatabase.com  lub
www.certcheck.nl

Rodzaje certyfikatów

Certyfikat 016 lub 018 - dla pracowników liniowych - egzamin dostępny w j. polskim

Certyfikat 017 - dla kierowników i menadżerów - egzamin dostepny w j. polskim

Logo na certyfikacie

Poniższe logo znajduje się na certyfikacie SCC. Instytucją akredytacyjną jest niemiecki DAkks:

tl_files/images/scc_logo.jpg         tl_files/images/TGA_logo.jpg

 

Wzór certyfikatu SCC

Certyfikat SCC

Szkolenie SCC

Obejmuje zagadnienia systemu zarzadzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem na terenie zakładów pracy - Normy SCC 2008*05 (VCA 2008) (tzw. listy kontrolnej VCA / SCC) obowiązującej w krajach Unii Europejskiej (Holandia, Belgia, Niemcy, Austria i Szwajcaria - obligatoryjnie, innych - na szczególne żądanie pracodawców).

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników/podwykonawców z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku, a tym samym podnisienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Metody kształcenia to wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia, wykład problemowy, film, zdjęcia, dyskusja, praca z tekstem (rozwiązywanie pytań próbnych).

Program szkolenia:

1.  Prawo Warunków Pracy
2.  Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
3.  Praca w pomieszczeniach zamkniętych
4.  Maszyny podnoszące i przenoszące
5.  Praca na wysokości
6.  Praca pod napięciem
7.  Narzędzia podręczne i maszyny
8.  Niebezpieczne substancje
9.  Oznakowania
10. Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
11. Środki ochrony indywidualnej

Formy szkolenia:

Stacjonarne

Prowadzone w j. polskim
Czas trwania:
1. SCC - 1 dzień / 9 godzin ( z przerwami na kawę i posiłki )  - osoby które posiadają wykształcenie zawodowe, techniczne lub wyzsze i przedłożą zaświdczenie od pracodawcy niemieckiego o zatrudnieniu minimum 1 rok na stanowisku zgodnym z posiadanym wykształceniem 
2. SCC - 2 dni / 24 godz lekcyjne - pozostałe osoby nie spełniajace wymogów pkt.2  
Szkolenie SCC prowadzone jest we współpracy z akredytowanym w DaaKs instytutem szkoleniowym   "Global Business Solutions"
 

Egzamin

Egzaminy w formie testu pisemnego przeprowadzane są przez niezależnych egzaminatorów, akredytowanych przez jednostkę certyfikującą DAkkS.

Czas trwania

Egzamin SCC 018  trwa 60 minut i składa się z 40 pytań z możliwością wyboru spośród 4 odpowiedzi. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin można zrobić maksymalnie 12 błędów.

Egzamin SCC 017  trwa 105 minut i składa się z 70 pytań z możliwością wyboru spośród 4 odpowiedzi. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin można zrobić maksymalnie 21 błędów.

Warunki przystapienia do egzaminu SCC:

1. Ukończony 18 rok życia (wymagany jest podczas egzaminu dowód osobisty do identyfikacji)

2. Przedłożenie:

- świadectwa ukończenia szkoły zawodowej lub średniej zawodowej lub wyższej technicznej wraz z poswiadczeniem od pracodawcy niemieckiego minimum 1 rocznego zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnym z wykształconym zawodem.  Prosimy dostarczyć kopię strony świadectwa ze zdjęciem i poswiadczenie przed egzaminem)  . Dokumenty muszą byc przetłumaczone na j. niemiecki przez tłumacza przysiegłego 

lub

- poświadczenia odbycia min. 24 godzinnego szkolenia z zakresu SCC wydane przez uprawnioną jednostkę szkoleniową. Dla uczestników naszych szkoleń poswiadczenia wydawane są przez Instytut szkoleniowy Global Business Solutions bezpośrednio przed egzaminem.

W przypadku nie spełnienia powyższych warunków egzaminator ma prawo nie dopuścić do egzaminu.


News

Wypadek w pracy. Twoje prawa w Holandii.

Jeżeli pracujesz w Holandii i miałeś wypadek to walcz o swoje prawa.

Read more …

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno - Szkoleniowych

Dzięki otrzymanemu znakowi jakości MSUES możemy zaoferować Państwu szereg szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej

Read more …

dofinansowanie

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

mieszkania w Holandii

zaufali nam

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. ×