Szkolenia CSCS

Co oznacza CSCS?

 • CSCS czyli Construction Skills Certification Scheme jest wiodącym system certyfikacji umiejętności pracowników w branży budowlanej w Wielkiej Brytanii.
 • Karta CSCS potwierdza, że pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje w branży budowlanej. Stanowi również dowód znajomości przepisów BHP i ochrony środowiska obowiązujących na terenie UK.
 • Większość przedsiębiorstw w sektorze budowlanym na terenie Wielkiej Brytanii wymaga od pracowników i podwykonawców posiadania ważnej karty CSCS.
 • Istnieje kilkanaście rodzajów kart CSCS, które obejmują łącznie ponad 350 zawodów sektora budowlanego. W zależności od specjalności i poziomu doświadczenia, można ubiegać się o odpowiednią kartę, przeznaczoną dla osób wykonujących na budowie konkretne prace (murarzy, stolarzy, monterów itd).

Karta CSCS Labourer

 • Karta CSCS Labourer wydawana jest przez instytut CITB Construction Skills w formie plastikowej karty i jest ważna przez 5 lat.
 • Na karcie CSCS znajdują się: zdjęcie i nazwisko jej właściciela a w formie cyfrowej informacje o wykonywanym zawodzie i uzyskanych kwalifikacjach.
 • O kartę może ubiegać się osoba indywidualna lub firma w imieniu swoich pracowników po spełnieniu 2 warunków:
 • zaliczenie egzaminu CITB Health, Safety and Environment test
 • posiadanie certyfikatu (do wyboru): IOSH Working Safely (jedyny dostępny w j. polskim na terenie Polski); QCF/SCQF Level 1 Award Health and Safety in a Construction Environment; One day Site Safety Plus Health and Safety Awareness Course.
 • Dokument CSCS zachowuje ważność przez okres 5 lat. Baza on-line z numerami certyfikatów CSCS jest dostępna na stronach: www.cscs.uk.com/check-a-card

Szkolenia i egzaminy

CSCS

 • Karta CSCS jest przeznaczona dla pracowników branży budowlanej na terenie Wielkiej Brytanii
 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line
 • Szkolenia i egzaminy dostępne w j. polskim i angielskim

Ceny szkolenia wraz z egzaminem:

 • W Polsce: 800 PLN z VAT (650 PLN netto)
 • W UK: 125 GBP (excl VAT)

Program

 • Obowiązki ogólne
 • Zapobieganie wypadkom i ich zgłaszanie
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Ręczne podnoszenie ciężarów
 • Praca na wysokościach
 • Środki ochrony osobistej (PPE)
 • Postępowanie w razie wypadku i pierwsza pomoc
 • Bezpieczne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi
 • Bezpieczeństwo elektryczne
 • Sprzęt ręczny i narzędzia
 • Zapobieganie pożarom i walka z nimi
 • Znaki i sygnały informacyjne
 • Bezpieczeństwo transportowe na placu budowy
 • Hałas i wibracje
 • Wykopy i miejsca zamknięte

Czas trwania i forma

 • stacjonarne: 1-dniowe szkolenie dla grup powyżej 8 osób lub ( do wyboru)
 • szkolenie online - odbywa się przez internet na udostępnionej platformie e-learning. Można go odbyć w dogodnym dla siebie czasie. Czas szkolenia to ok. 6 godzin (wymagany komputer, laptop lub tabletu z dostępem do internetu)

Cel

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownikow / podwykonawców z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku, a tym samym podniesienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Czas trwania

 • Egzamin odbywa się na komputerze w jednym z ponad 150 akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii. Miejsce i czas egzaminu jest ustalany indywidualnie.

Forma egzaminu

 • Egzaminu CSCS dostępny jest w języku polskim, angielskim oraz innych językach UE.

Warunki przystąpienia do egzaminu

 • Dwa dokumenty tożsamości (paszport lub dowód + karta bankowa)
 • Wydrukowane potwierdzenie egzaminu

Forma potwierdzenia uprawnień

 • dyplom
 • plastikowa karta (do wyboru)

Dla grupy możesz ustalić indywidualny termin szkolenia

Najbliższe szkolenia CSCS