Szkolenie CSCS

Online 30 listopada 2022

Informacje podstawowe

 • Karta CSCS Labourer wydawana jest przez instytut CITB Construction Skills w formie plastikowej karty i jest ważna przez 5 lat.
 • Na karcie CSCS znajdują się: zdjęcie i nazwisko jej właściciela a w formie cyfrowej informacje o wykonywanym zawodzie i uzyskanych kwalifikacjach
 • Karta CSCS potwierdza, że pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje w branży budowlanej. Stanowi również dowód znajomości przepisów BHP i ochrony środowiska obowiązujących na terenie UK
 • O kartę może ubiegać się osoba indywidualna lub firma w imieniu swoich pracowników po spełnieniu 2 warunków:
  a) zaliczenie egzaminu CITB Health, Safety and Environment test
  b) posiadanie certyfikatu IOSH Working Safely (szkolenie on-line w j. polskim
 • Karta CSCS* - zielona Labourer lub tymczasowa czerwona provisional card. Koszt wydania karty: 30 £ /os.
  *Pracodawca musi bezpośrednio aplikować o wydanie kart CSCS dla swoich pracowników

Język

 • Szkolenie prowadzone jest w j. polskim lub angielskim

Czas trwania

 • Szkolenie stacjonarne 1-dniowe dla grup powyżej 8 osób
 • Szkolenie online - odbywa się przez internet na udostępnionej platformie e-learning. Można go odbyć w dogodnym dla siebie czasie. Czas szkolenia to ok. 6 godzin

Lokalizacja

Szkolenie i egzamin odbywa się przez internet - szkolenie można odbyć w domu lub w pracy (wymagany komputer, laptop lub tabletu z dostępem do internetu)

Program szkolenia

 • Obowiązki ogólne
 • Zapobieganie wypadkom i ich zgłaszanie
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Ręczne podnoszenie ciężarów
 • Praca na wysokościach
 • Środki ochrony osobistej (PPE)
 • Postępowanie w razie wypadku i pierwsza pomoc
 • Bezpieczne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi
 • Bezpieczeństwo elektryczne
 • Sprzęt ręczny i narzędzia
 • Zapobieganie pożarom i walka z nimi
 • Znaki i sygnały informacyjne
 • Bezpieczeństwo transportowe na placu budowy
 • Hałas i wibracje
 • Wykopy i miejsca zamknięte

Egzamin

Informacje podstawowe

 • Egzamin CITB Health, Safety and Environment Test odbywa się na komputerze w jednym z ponad 150 akredytowanych ośrodkach egzaminacyjnych na terenie Wielkiej Brytanii
 • Miejsce i czas egzaminu jest ustalany indywidualnie
 • Egzaminu Health, Safety and Environment Test dostępny jest w języku polskim, angielskim oraz innych językach UE

Warunki przystąpienia

 • Dwa dokumenty tożsamości (paszport lub dowód + karta bankowa)
 • Wydrukowane potwierdzenie egzaminu

Cena szkolenia online i egzamin Health and Safety Test na terenie UK

W e-mailu potwierdzającym rejestrację otrzymasz numer konta, na który należy wpłacić całość kwoty.

800 PLN z VAT Cena netto 650 PLN

Weź udział w tym szkoleniu już teraz!