Szkolenie VCA Basic i VCA Vol

Rotterdam 16 października 2022

Informacje podstawowe

 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne (8:00-17:00) zakończone egzaminem (17:30-19:30)
 • Szkolenie obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem(wg normy VCA/SCC 2008*05)
 • Certyfikat VCA jest wydawany w formie dyplomu koloru zielonego, posiada logo VCA i jest ważny przez 10 lat. Razem z certyfikatem VCA wydawana jest karta VCA.
 • Dyplom VCA pozwala na podjęcie pracy w firmach, które prowadzą prace wysokiego ryzyka w branżach: petrochemicznej, budowlanej, przemysłu ciężkiego oraz wielu innych na terenie Holandii, Belgii i innych krajów UE.

Język

 • Szkolenie prowadzone jest w j. polskim
 • Inne dostępne na zamówienie języki: angielski, holenderski, niemiecki, rumuński.

Czas trwania

 • Szkolenie 9 godzin (8:00- 17:00)
 • Egzamin 2 godziny ( 17:30-19:30)

Lokalizacja

Dokładny adres zostanie wysłany mailem po zapisaniu się na szkolenie.

Program szkolenia

 • Prawo pracy
 • Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
 • Praca w pomieszczeniach zamkniętych
 • Maszyny podnoszące i przenoszące
 • Praca na wysokości
 • Praca pod napięciem
 • Narzędzia podręczne i maszyny
 • Niebezpieczne substancje
 • Oznakowania
 • Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
 • Środki ochrony indywidualnej

Egzamin

Informacje podstawowe

Egzaminy VCA odbywają się na komputerach (wyjątkowo w formie testów papierowych) i przeprowadzane są przez niezależnych egzaminatorów, akredytowanych przez jednostkę VCA Infra.

Warunki przystąpienia

 • Ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport)
 • Ksero dokumentu tożsamości (obie strony dowodu lub strona ze zdjęciem paszportu)

Przebieg VCA Basic

 • czas trawania 60 min
 • 40 pytań jednokrotnego wyboru
 • wymagane 28 poprawnych odpowiedzi

Przebieg VCA VOL

 • czas trwania 75 minut
 • 70 pytań jednokrotnego wyboru
 • wymagane 49 poprawnych odpowiedzi

Cena szkolenia i egzaminu VCA

VCA BASIC

 • W Polsce: 1490 PLN z VAT (1211,38 PLN netto)
 • W Holandii: 210 EUR

VCA VOL

 • W Polsce: 2250 PLN z VAT (1830,00 PLN netto)
 • W Holandii: 240 EUR

Weź udział w tym szkoleniu już teraz!