Szkolenie SCC 018 i SCC 017

Kraków 21 grudnia 2022

Informacje podstawowe

 • 2-dniowe szkolenie stacjonarne (24 godziny lekcyjne) przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę szkoleniową.
 • Szkolenie obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem(wg normy VCA/SCC 2008*05)
 • Certyfikat SCC wydawany jest w formie dyplomu. Istotnym elementem na dyplomie jest logo SCC i logo instytucji akredytacyjnej DaakS. Certyfikat SCC zachowuje ważność przez okres 10 lat.
 • Certyfikat SCC pozwala na podjęcie pracy w firmach, które prowadzą prace wysokiego ryzyka w branżach: petrochemicznej, budowlanej, przemysłu ciężkiego oraz wielu innych na terenie Niemczech, Austrii i innych krajów UE.

Język

 • Szkolenie prowadzone jest w j. polskim.
 • Możliwość zamówienia innego języka szkolenia: angielski, niemiecki

Czas trwania

 • 2-dni (24 godziny lekcyjne)

Lokalizacja

Dokładny adres zostanie wysłany mailem lub sms po zapisaniu się na szkolenie

Program szkolenia

 • Prawo pracy
 • Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
 • Praca w pomieszczeniach zamkniętych
 • Maszyny podnoszące i przenoszące
 • Praca na wysokości
 • Praca pod napięciem
 • Narzędzia podręczne i maszyny
 • Niebezpieczne substancje
 • Oznakowania
 • Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
 • Środki ochrony indywidualnej

Egzamin

Informacje podstawowe

Egzaminy SCC odbywają się w formie testu pisemnego i przeprowadzane są przez niezależnych egzaminatorów, akredytowanych przez jednostkę certyfikującą DAkkS.

Warunki przystąpienia

 • Ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport)
 • Ukończone szkolenie SCC (2-dniowe lub 1-dniowe + odpowiednie dokumenty)

Przebieg SCC 018

 • czas trwania 60 min
 • 40 pytań jednokrotnego wyboru
 • aby pozytywnie zaliczyć egzamin wymagane jest 28 poprawnych odpowiedzi

Przebieg SCC 017

 • czas trwania 105 minut
 • 70 pytań jednokrotnego wyboru
 • aby pozytywnie zaliczyć egzamin wymagane jest 49 poprawnych odpowiedzi

Ceny szkolenia wraz z egzaminem

Dokument SCC 018

 • W Polsce: 950 PLN z VAT (772,36 PLN netto)
 • W Holandii: 260 EUR

Dokument SCC 017

 • W Polsce: 950 PLN z VAT (772,36 PLN netto)
 • W Holandii: 260 EUR

Weź udział w tym szkoleniu już teraz!