Firmy i urzędy pracy

Firmy

Pracodawcy zgłaszający swoich pracowników mogą dołączyć ich do szkoleń otwartych w terminach i miastach dostępnych w zakładce kalendarz szkoleń (w miarę wolnych miejsc). Dla większych grup proponujemy szkolenia i egzaminy w dowolnym terminie i miejscu. Warunki i koszt do uzgodnienia.

Obsługa firm:
tel: +48 12 430 67 54,
e-mail: kk@vcapolska.plDofinansowanie z Urzędów Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy na wniosek osoby uprawnionej, mogą sfinansować koszty szkolenia i egzaminu umożliwiającego zdobycie certyfikatów VCA, SCC, Steigerbouwer, OSC lub Hot Work Licence jeżeli bezrobotny uzasadni celowość zdanego egzaminu.

Osoby uprawnione do korzystania z finansowania z Funduszu Pracy kosztów egzaminu:

  • bezrobotni
  • poszukujący pracy o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy
  • pracownicy oraz osoby wykonujące inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym, po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy.

Obsługa osób bezrobotnych i urzędów pracy:
tel: +48 12 430 67 57,
e-mail: kk@vcapolska.pl