Szkolenia VCA

Co oznacza VCA?

 • VCA to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach obowiązująca w Holandii i Belgii (często także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Skandynawii).
 • Skrót VCA pochodzi od słów Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers (Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko Lista kontrolna Podwykonawcy).
 • Lista kontrolna podwykonawcy, to rozwinięta lista pytań, której nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy.
 • Jednym z podstawowych wymogów systemu VCA jest posiadanie certyfikatu VCA przez pracowników i podwykonawców.
 • VCA to wszechstronny program i oprócz bezpieczeństwa pracy, pomaga firmom zarządzać również ochroną zdrowia i środowiska, a pracownikom wykonywać pracę w sposób bezpieczny
 • Firmy które wdrożą u siebie system VCA znacząco zwiększają bezpieczeństwo pracy swoich pracowników i ograniczają liczbę wypadków.

Certyfikat VCA

 • Certyfikat VCA jest wydawany w formie dyplomu koloru zielonego, posiada logo VCA i jest ważny przez 10 lat. Razem z certyfikatem VCA wydawana jest karta VCA.
 • W Holandii wymagany jest certyfikat "zielony" VCA - akredytowany przez holenderski instytut VCA Infra.
 • Paszport bezpieczeństwa jest to dodatkowy dokument w którym wpisuje się aktualne szkolenia i uprawnienia, w tym VCA (Veiligheidspaspoort / Personal Safety Logbook).
 • Certyfikat VCA jest wymagany w przedsiębiorstwach na terenie Holandii, Belgii oraz innych krajów UE, które prowadzą prace wysokiego ryzyka w branżach: petrochemicznej, budowlanej, przemysłu ciężkiego oraz wielu innych.
 • Posiadanie dyplomu VCA stanowi dowód poznania i zachowywania przez pracownika zasad bezpiecznej pracy i oficjalnie uprawnia do jej podjęcia.
 • Coraz więcej przedsiębiorstw i pracodawców wymaga legitymowania się dyplomem VCA.

Certyfikat VCA jest ważny 10 lat!

Dokument VCA zachowuje ważność przez okres 10 lat. Baza on-line z numerami certyfikatów VCA jest dostępna na stronie www.vca.ssvv.nl prowadzonej przez Instytut VCA Infra w Holandii.

Szkolenia i egzaminy

VCA BASIC

 • Certyfikat VCA Basic jest przeznaczony dla pracowników liniowych
 • Szkolenie trwa 8 godzin, egzamin trwa 60 minut i składa się z 40 pytań
 • Egzamin VCA Basic dostępny w j. polskim, angielskim, niemieckim, holenderskim, słowackim, rumuvńskim, węgierskim, włoskim, portugalskim, francuskim oraz innych językach UE

Ceny szkolenia wraz z egzaminem:

 • W Polsce: 1490 PLN z VAT (1211,38 PLN netto)
 • W Holandii: 210 EUR

VCA VOL

 • Certyfikat VCA VOL jest dedykowany dla kierowników, menedżerów oraz osób prowadzących swoją firmę
 • Szkolenie składa się z 2 części: szkolenie online w wybranym języku oraz szkolenie stacjonarne
 • Egzamin VCA VOL jest dostępny tylko w j. angielskim, holenderskim, francuskim lub niemieckim

Ceny szkolenia wraz z egzaminem:

 • W Polsce: 1890 PLN z VAT (1537 PLN netto)
 • W Holandii: 240 EUR

Program

 • Prawo pracy
 • Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
 • Praca w pomieszczeniach zamkniętych
 • Maszyny podnoszące i przenoszące
 • Praca na wysokości
 • Praca pod napięciem
 • Narzędzia podręczne i maszyny
 • Niebezpieczne substancje
 • Oznakowania
 • Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
 • Środki ochrony indywidualnej

Czas trwania

1-dniowe szkolenie stacjonarne (8.00-17.00), obejmujące zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (wg normy VCA/SCC 2008*05). Szkolenie prowadzone w j. polskim (inne dostępne na zamówienie języki: angielski, holenderski, niemiecki, rumuński).

Cel

Zaznajomienie pracowników/podwykonawców z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku, a tym samym podnisienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Metoda

Wykład informacyjny, pogadanka, objaśnienia, wykład problemowy, film, zdjęcia, dyskusja, praca z tekstem (rozwiązywanie pytań próbnych).

Czas trwania

 • VCA Basic trwa 60 minut i składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin trzeba zaznaczyć minimum 28 poprawnych odpowiedzi.
 • VCA VOL trwa 75 minut i składa się z 70 pytań jednokrotnego wyboru. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin trzeba zaznaczyć minimum 49 poprawnych odpowiedzi. Egzamin VCA VOL jest dostępny tylko w j. angielskim, holenderskim, francuskim lub niemieckim.

Forma egzaminu

 • Egzaminy VCA odbywają się na komputerach (wyjątkowo w formie testów papierowych) i przeprowadzane są przez niezależnych egzaminatorów, akredytowanych przez jednostkę VCA Infra

Warunki przystąpienia do egzaminu

 • Ważny dokument tozsamości ( dowód lub paszport )
 • Ksero dokumentu tozsamości ( obie strony dokumentu lub strona ze zdjęciem paszportu )

Formy potwierdzenia certyfikatów

 • dyplom
 • paszport bezpieczeństwa ( opcjonalnie za dopłatą )
 • plastikowa karta ze zdjęciem

Egzamin próbny VCA

Test próbny VCA online udostępniany przez VCA Polska® jest darmowy i pozwala zapoznać się z przykładowymi pytaniami i poprawnymi odpowiedziami w j. polskim, angielskim, holenderskim i niemieckim.

Najbliższe szkolenia VCA

26.09.2022

Gdańsk, Polska

VCA

1490 PLN

1.10.2022

Den Haag, Holandia

VCA

210 EUR

2.10.2022

Rotterdam, Holandia

VCA

210 EUR