Szkolenia Steigerbouwer

Co oznacza Steigerbouwer?

 • Steigerbouwer A lub Monteur Steigerbouw to nazwa uprawnień dla monterów rusztowań obowiązująca w Holandii i Belgii (często także w Niemczech, Austrii, oraz Skandynawii).
 • Od 1 stycznia 2017 roku na terenie Holandii i Belgii wymagany jest certyfikat Monteur Steigerbouw/Steigerbouwer A z logiem DNV GL (DET NORSKE VERITAS).
 • Uprawnienia wydawane są przez holenderski instytut egzaminacyjny i ważne są przez okres 5 lat

Certyfikat Steigerbouwer A / Monteur Steigerbouw

 • Certyfikat Steigerbouwer A/ Monteur Steigerbouw jest wydawany w formie dyplomu, posiada logo DNV GL oraz logo instytutu egzaminacyjnego i jest ważny przez 5 lat. Razem z certyfikatem wydawana jest plastikowa karta ze zdjęciem.
 • W Holandii wymagany i akceptowany jest tylko certyfikat akredytowany przez instytut DNV GL.
 • Baza on-line z numerami certyfikatów Steigerbouwer jest dostępna na stronach: www.certcheck.nl prowadzonej przez Instytut DNV GL w Holandii.

Szkolenia i egzaminy

Steigerbouwer/ Monteur Steigerbouw

 • Szkolenie Steigerbouwer/ Monteur Steigerbouw obejmuje wytyczne opracowane przez instytut DNV GL w zgodzie z obowiązującą w Holandii Dyrektywą Rusztowaniową.
 • Certyfikat Steigerbouwer jest przeznaczony dla monterów rusztowań - 3 lub 4-dniowe szkolenie zakończone teoretycznym i praktycznym egzaminem
 • Szkolenia i egzaminy dostępne w j. polskim, angielskim lub holenderskim

Ceny szkolenia wraz z egzaminem:

 • W Holandii: 1077 EUR

Program

 • Projektowanie rusztowań
 • Planowanie prac
 • Wykonawstwo
 • Montaż
 • Eksploatacja
 • Kluczowe zadania i umiejętności
 • Terminy i definicje

Czas trwania

Stacjonarne prowadzone w j. polskim, j. angielskim lub holenderskim, czas trwania: 3 lub 4 dni po 8 godzin (z przerwami na kawę i posiłki)

Cel

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach monter rusztowań wg przepisów holenderskich oraz przygotowania do zaliczenia egzaminu teoretycznego i praktycznego

Czas trwania

 • 1 dzień, 8 godzin (z przerwami na kawę i posiłki)

Forma egzaminu

 • Składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwa maksymalnie 2,5 h. Część praktyczna trwa maksymalnie 4,5 godziny i polega na montażu rusztowania na podstawie rysunku technicznego. Egzamin może się jedynie odbyć na terenie Holandii

Warunki przystąpienia do egzaminu

 • szelki bezpieczeństwa z hakiem (dużym) do zapięcia się
 • okulary ochronne
 • rękawice
 • obuwie robocze
 • ubrania robocze
 • kask
 • młotek
 • poziomice
 • fotografie paszportowe 2 szt.
 • ważny dowód lub paszport i obustronna kopia

Dla grupy możesz ustalić indywidualny termin szkolenia

Najbliższe szkolenia Steigerbouwer