Certyfikacja firm

Certyfikacja i wdrożenia systemu SCC/VCA

Pomagamy firmom skutecznie wdrożyć system SCC/VCA czyli System zarządzania bezpieczeństwem dla dostawców usług technicznych i podwykonawców robót. System SCC/VCA jest często wymagany od polskich firm wykonujących zlecenia na terenie krajów Beneluxu, Niemiec, Austrii a także innych w których główny wykonawca tego wymaga.

Głównym celem wdrożenia certyfikatu SCC/VCA jest zmniejszenie liczby wypadków w firmie a także ocena i jeśli potrzeba korekta systemu BHP. System SCC/VCA wymagany jest najczęściej w branży budowlanej, energetycznej, petrochemicznej, maszynowej, elektrycznej, montażowej itd. Certyfikat SCC zaświadcza, iż firma/organizacja odpowiedzialnie i profesjonalnie podchodzi do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Certyfikacja na zgodność ze standardem SCC/VCA jest realizowana w dwóch etapach, przy pomocy listy kontrolnej zawierającej pytania zamknięte. Zakres audytu oraz liczba obowiązkowych pytań zależy od przyjętego modelu certyfikacji. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 35 osób, mogą Państwo otrzymać certyfikat ograniczony – SCC*. W przypadku firm zatrudniających powyżej 35 pracowników, lub zlecających część zakresu prac podwykonawcom, wydaje się certyfikat nieograniczony SCC**. W przypadku certyfikacji na zgodność z normą SCP, agencji pracy tymczasowej obowiązują inne wymagania.

Zapraszamy do kontaktu:
E-mail: certyfikacja@vcapolska.pl
Formularz kontaktowy: kliknij tutaj