Szkolenia SCC

Co oznacza SCC?

 • SCC to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy obowiązująca w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz innych krajach UE.
 • Skrót SCC pochodzi od słów Sicherheits Certifikat Contraktoren (w j. angielskim oznacza Safety Health Environment Checklist Contractors a w polskim Bezpieczeństwo Zdrowie Środowisko Lista kontrolna Podwykonawcy.
 • Lista kontrolna podwykonawcy, to rozwinięta lista pytań, której nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy.
 • Jednym z podstawowych wymogów systemu SCC jest posiadanie certyfikatu SCC przez pracowników i podwykonawców.
Certyfikat SCC

Certyfikat SCC

 • Certyfikat SCC wydawany jest w formie cyfrowego dyplomu. Istotnym elementem na dyplomie jest logo SCC i logo instytucji akredytacyjnej. Certyfikat SCC zachowuje ważność przez okres 5 lat.
 • W Niemczech wymagany jest certyfikat SCC akredytowany przez niemiecki instytut VAZ/DAkkS.
 • Paszport bezpieczeństwa (Veiligheidspaspoort / Personal Safety Logbook) jest to dodatkowy dokument w którym wpisuje się aktualne szkolenia i uprawnienia.
 • Certyfikat SCC jest wymagany w przedsiębiorstwach na terenie Niemiec, Austrii oraz innych krajach UE, które prowadzą prace wysokiego ryzyka w branżach: petrochemicznej, budowlanej, przemysłu ciężkiego oraz wielu innych.

Certyfikat SCC jest ważny 5 lat!

Dokument SCC zachowuje ważność przez okres 5 lat. Jeśli masz wątpliwości co do ważności certyfikatu SCC, wyślij swój certyfikat na adres: scc-certificate@vaz-ev.de

Szkolenia i egzaminy

Dokument SCC 018

 • Certyfikat SCC 018 jest przeznaczony dla pracowników liniowych
 • 2-dniowe szkolenie stacjonarne (24 godziny lekcyjne) przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę szkoleniową.
 • Egzamin SCC 018 dostępny jest w j. polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub niemieckim.

Ceny szkolenia wraz z egzaminem:

Dokument SCC 017

 • Certyfikat SCC 017 jest dedykowany dla kierowników, menedżerów oraz osób prowadzących swoją firmę
 • 2-dniowe szkolenie stacjonarne (24 godziny lekcyjne) przeprowadzone przez akredytowaną jednostkę szkoleniową.
 • Egzamin SCC 018 dostępny jest w j. polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub niemieckim.

Ceny szkolenia wraz z egzaminem:

Program

 • Prawo pracy
 • Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
 • Praca w pomieszczeniach zamkniętych
 • Maszyny podnoszące i przenoszące
 • Praca na wysokości
 • Praca pod napięciem
 • Narzędzia podręczne i maszyny
 • Niebezpieczne substancje
 • Oznakowania
 • Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
 • Środki ochrony indywidualnej

Czas trwania

2-dniowe szkolenie (24 godziny lekcyjne), obejmujące zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem (wg normy SCC-VAZ 2021). Szkolenie prowadzone w j. polskim (inne dostępne na zamówienie języki: angielski, rosyjski, ukraiński).

1-dniowe szkolenie stacjonarne (12 godzin lekcyjnych) - co do zasady każdy pracownik powinien odbyć 2-dniowe szkolenie stacjonarne, ale osoby które posiadają wykształcenie zawodowe, techniczne lub wyższe i przedłożą zaświadczenie od pracodawcy niemieckiego o zatrudnieniu minimum 1 rok na stanowisku zgodnym z posiadanym wykształceniem mogą odbyć szkolenie 1 dniowe.

Czas trwania

 • SCC 018 trwa 60 minut i składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin trzeba zaznaczyć minimum 28 poprawnych odpowiedzi.
 • SCC 017 trwa 105 minut i składa się z 70 pytań jednokrotnego wyboru. Aby pozytywnie zaliczyć egzamin trzeba zaznaczyć minimum 49 poprawnych odpowiedzi. Egzamin SCC jest dostępny w j. polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim lub niemieckim.

Forma egzaminu

 • Egzaminy SCC odbywają się w formie testu pisemnego i przeprowadzane są przez niezależnych egzaminatorów, akredytowanych przez jednostkę certyfikującą DAkkS/VAZ.

Warunki przystąpienia do egzaminu

 • Ważny dokument tożsamości ( dowód lub paszport )
 • Ukończone szkolenie SCC (2-dniowe lub 1-dniowe + odpowiednie dokumenty)

Forma potwierdzenia uprawnień

 • dyplom cyfrowy
 • plastikowa karta

Dla grupy możesz ustalić indywidualny termin szkolenia

Najbliższe szkolenia SCC

22.05.2024

Gdańsk, Polska

SCC

1150 PLN

22.05.2024

Wrocław, Polska

SCC

1150 PLN

23.05.2024

Kraków, Polska

SCC

1150 PLN