Szkolenia OSC

Co oznacza OSC?

 • OSC czyli Occupational Safety Card/Työturvallisuuskortti to Fińska Karta Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, po polsku nazywana zieloną kartą.
 • Karta obowiązuje na terenie zakładów pracy w Finlandii oraz Szwecji.
 • Posiadanie Occupational Safety Card (Työturvallisuuskortti) wymagane jest podczas prac przy projektach lub kontraktach o podwyższonym ryzyku uszczerbku na zdrowiu i odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo w pracy.
 • Dodatkowym dokumentem wymaganym od pracowników wykonujących prace elektryczne na terenie Finlandii może być karta SFS 6002

Certyfikat OSC

 • Certyfikat OSC jest wydawany w formie plastikowej karty, posiada logo instytutu egzaminacyjnego i jest ważny przez 5 lat.
 • Certyfikat w języku polskim nazywa się Karta Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Przedsiębiorstwa w Finlandii i Szwecji wymagają od swoich pracowników i podwykonawców posiadania Karty bezpieczeństwa Pracy. Dotyczy to również firm polskich, które realizują kontrakty lub projekty na terenie Skandynawii.
 • Certyfikat SFS 6002 (wydawany w formie karty plastikowej) jest przeznaczony dla elektryków lub pracowników wykonujących prace elektryczne i jest dodatkowym dokumentem dostępnym na zamówienie

Szkolenia i egzaminy

OSC

 • Szkolenie OSC obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem na terenie zakładów pracy wg norm obowiązujących w krajach skandynawskich: Finlandia, Szwecja
 • Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego szkolenia uprawniającego do wydania karty SFS 6002 (za dodatkową opłatą)
 • Szkolenia i egzaminy dostępne w j. polskim i angielskim

Ceny szkolenia wraz z egzaminem:

 • W Polsce: 1550 PLN z VAT (1260 PLN netto)
 • W na terenie UE: 290 EUR

Program

 • Bezpieczeństwo w zbiorowych miejscach pracy
 • Eliminacja zdarzeń niebezpiecznych i wypadków
 • Instrukcje ogólne
 • Główne zagrożenia przemysłowe i ich zapobieganie
 • Przygotowanie na nagłe wypadki

Czas trwania

1 dzień/ 8 godzin ( z przerwami na kawę i posiłki )

Cel

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników/podwykonawców z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku, a tym samym podniesienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy

Czas trwania

 • Składa się z części teoretycznej i trwa max 60 min (test wyboru).

Warunki przystąpienia do egzaminu

 • Dokument tożsamości ( dowód, paszport - ukończony 18 rok życia )

Dla grupy możesz ustalić indywidualny termin szkolenia

Najbliższe szkolenia OSC

25.05.2024

Online,

OSC

1550 PLN