Szkolenia Hot Work

Co oznacza Hot Work?

 • Hot Work czyli Prace ogniowe/pożarowo niebezpieczne to prace, podczas których powstają iskry lub używa się otwartego ognia czy też innego innego źródła gorąca, powodując tym samym zagrożenie pożarowe.
 • Do prac pożarowo niebezpiecznych zalicza się m. in. spawanie, gazowe i elektryczne, prace z użyciem palnika gazowego, cięcie termiczne, szlifowanie.
 • W państwach skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Norwegia oraz Dania) obowiązuje wymóg posiadania karty Hot Work aby przeprowadzać takie prace.

Certyfikat Hot Work

 • Certyfikat Hot work licence (Tulityökortti/Heta Arbeten) wydawany jest w formie plastikowej karty, posiada logo instytutu egzaminacyjnego i jest ważny przez 5 lat. Certyfikat w języku polskim nazywa się Bezpieczeństwo prac ogniowych.
 • Karta Hot Work wymagana jest podczas wykonywania prac ogniowych w Szwecji, Finlandii, Norwegii i Danii.
 • Przedsiębiorstwa w Skandynawii wymagają od swoich pracowników i podwykonawców posiadania Karty bezpieczeństwa Pracy. Dotyczy to również firm polskich, które realizują kontrakty lub projekty na terenie Skandynawii.

Szkolenia i egzaminy

Hot Work Licence

 • Szkolenie Hot Work obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem na terenie zakładów pracy wg norm obowiązujących w krajach skandynawskich: Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania.
 • Certyfikat Hot work licence jest przeznaczony zarówno dla kierowników jak i dla pracowników liniowych.
 • 1-dniowe szkolenie zakończone teoretycznym i praktycznym egzaminem, dostępne w j. polskim lub angielskim

Ceny szkolenia wraz z egzaminem:

Program

 • Definicja prac ogniowych
 • Miejsca wykonywania prac ogniowych
 • Planowanie prac ogniowych: zagrożenia profilaktyka
 • Ustawodawstwo : obowiązki i odpowiedzialności
 • Środki ostrożności: przebieg prac, narzędzia i sprzęt, obsługa butli
 • Postępowanie w sytuacji zagrożenia

Czas trwania

Stacjonarne prowadzone w j. polskim lub j. angielskim, czas trwania: 1 dzień / 8 godzin (z przerwami na kawę i posiłki).

Cel

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracowników / podwykonawców z przepisami dotyczącymi pracy na stanowiskach o podwyższonym ryzyku, a tym samym podniesienie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Czas trwania

 • Maksymalnie 60 minut

Forma egzaminu

 • Składa się z części teoretycznej i praktycznych ćwiczeń gaszenia otwartego ognia

Warunki przystąpienia do egzaminu

 • Dokument tożsamości ( dowód, paszport - ukończony 18 rok życia )

Formy potwierdzenia uprawnień

 • plastikowa karta

Dla grupy możesz ustalić indywidualny termin szkolenia

Najbliższe szkolenia Hot Work