Szkolenie VCA Basic i VCA Vol

Kraków 19 sierpnia 2024

Informacje podstawowe

 • 1-dniowe szkolenie stacjonarne (8:00-15:30) zakończone egzaminem (15:30-19:30)
 • szkolenie obejmuje zagadnienia systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem(wg normy VCA 2017/6.0)
 • Dyplom VCA jest wydawany przez instytut egzaminacyjny akredytowany przez SSVV w formie cyfrowego dyplomu, posiada logo VCA i jest ważny przez 10 lat. Razem z dyplomem VCA wydawana jest karta VCA.
 • Dyplom VCA pozwala na podjęcie pracy w firmach, które prowadzą prace wysokiego ryzyka w branżach: petrochemicznej, budowlanej, przemysłu ciężkiego oraz wielu innych na terenie Holandii, Belgii i innych krajów UE.

Język

 • Szkolenie prowadzone jest w j. polskim
 • Inne dostępne na zamówienie języki: angielski, holenderski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, rumuński.

Czas trwania

 • Szkolenie 7,5 godzin (8:00- 15:30)
 • Egzamin VCA-Basic 60 min, VCA-VOL 75 min ( 15:30-19:30)

Lokalizacja

Dokładny adres zostanie wysłany mailem po zapisaniu się na szkolenie.

Program szkolenia

 • Prawo pracy
 • Ogólne wymagania dotyczące miejsca pracy
 • Praca w pomieszczeniach zamkniętych
 • Maszyny podnoszące i przenoszące
 • Praca na wysokości
 • Praca pod napięciem
 • Narzędzia podręczne i maszyny
 • Niebezpieczne substancje
 • Oznakowania
 • Niebezpieczeństwo wybuchu i pożaru
 • Środki ochrony indywidualnej

Egzamin

Informacje podstawowe

Egzaminy VCA odbywają się na komputerach i przeprowadzane są przez niezależny instytut egzaminacyjny, akredytowany przez jednostkę SSVV.

Warunki przystąpienia

 • Ważny dokument tożsamości (dowód lub paszport)

Przebieg VCA Basic

 • czas trawania 60 min
 • 40 pytań
 • wymagane minimum 2580/4000 punktów

Przebieg VCA VOL

 • czas trwania 75 minut
 • 70 pytań
 • wymagane minimum 4515/7000 punktów.

Cena szkolenia i egzaminu VCA

VCA BASIC

VCA VOL

Weź udział w tym szkoleniu już teraz!